Бизнес

Проведе се кръгла маса за енергийна ефективност

Министерството на иновациите и растежа подпомага бизнеса със 146 млн. лева

Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ заедно с общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Българска стопанска камара и Столична община организираха национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), която се съсредоточи върху проектите за устойчива енергия в промишлеността и малките и средни предприятия.

Участие в събитието взеха Теодора Полимерова от Столична община,  Добри Митрев, Българска стопанска камара, Велина Попова, началник отдел “Програмиране” на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на иновациите и растежа, София Касидова, Българска банка за развитие, и представители на някои от най-големите български търговски банки.

Сред водещите обсъдени теми са съществуващите финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията; успешните практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти; и системите за управление на енергията в предприятията.

Форматът на събитието предоставя платформа за обмен и координация между националните власти, представители на бизнес асоциации и финансови институции, за да се насърчат инвестициите в проекти за устойчива енергия в промишлеността и местните предприятия.

От Столична община отбелязаха активната си работа по програмата „Слънчеви градове“ (SolarCities), финансирана от Европейската инициатива за климата, чиято основната цел е да насърчи процеса по изпълнение на проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). През следващата година подкрепа ще бъде осигурена за 2000 сгради в столицата, за които ще се обезпечи въздушно заснемане, проучване и оценка на разходите, дигитална платформа с информация за спестените емисии и производството на електроенергия след поставянето на соларните инсталации.