Бизнес

Ръстът на емисиите СО2 от коли с ДВГ намалява драстично

Емисиите СО2 от автомобилите с двигатели с вътрешно горене по света се очаква да нараснат с под 1% през тази година в резултат на увеличените продажби на коли с алтернативно задвижване, съобщава IEA. Най-новите данни показват, че емисиите ще се увеличат с 300 млн. тона през 2022 г. до общо 33,8 млрд. тона. За сравнение през 2021 г. скокът на емисиите бе почти 2 млрд. тона, а причината е нарастването на икономическите дейности след ограниченията на пандемията от Ковид-19.

Глобалният тренд се влияе и от войната в Украйна, която покачи значително цената на природния газ, но и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, предимно в Европа. Така се прекъсва дългогодишния тренд за огромен ръст на емисиите, започнал след икономическата криза през 2008 г.

Соларните панели са водещ фактор в ръста на възобновяемата енергия през 2022 г. с над 700 тераватчаса, най-големият ръст на сектора в историята. Без тях ръстът на емисиите СО2 по света би бил над 600 млн. тона. Нивата на СО2 са на път да спаднат въпреки ръста на емисиите от въглища заради войната в Украйна. През 2023 г. се очаква добавянето на 50 гигавата енергия от възобновяеми източници в Европа.