Мобилност

Allianz създава платформа за електрически коли и инфраструктура

10-тият Allianz Motor Day постави на фокус темата за това колко устойчива може да бъде застраховката на автомобила. Дискусиите на международното събитие, организирано от Allianz, бяха концентрирани върху употребата на електро автомобили и как това може да е ключов елемент за декарбонизация на продуктите и на услугите и по какъв начин CO2 емисиите могат да бъдат намалени чрез устойчивото управление на щети.

„Виждаме в автомобилното застраховане множество лостове за устойчивото управление на процесите по ликвидация на щети, които могат значително да намалят CO2 емисиите, казва Клаус-Петер Ройлер, член на управителния съвет на Allianz SE, отговарящ за застрахователния бизнес в Германия, Швейцария, Централна и Източна Европа – В този контекст намирането на подходящи възможности за ремонт, вместо замяната с  нови части е от ключово значение.“

По-голямата част от щетите при автомобилна катастрофа обикновено са от малки до средни, засягащи главно едрогабаритните части по купето на автомобила. За тях често има алтернативни зелени опции за ремонт. Производството на нова резервна част има значително по-висок CO2 отпечатък, отколкото тези, които могат да бъдат ремонтирани. „Въпреки че днес голяма част от потребителите предпочитат ремонт, все още виждаме голям потенциал за подобрение в тази посока. Ако застрахователите увеличат обема на ремонтите в Европа само с два процентни пункта годишно, според нашите експерти, могат да бъдат избегнати почти 30 000 тона емисии на въглероден  диоксид , което се равнява на годишното потребление на енергия на около 5 100 домакинства, обяснява Рьолер -Това е в основата на нашето предложение за увеличаване на зелените ремонти в бъдеще.“

Друг лост за по-устойчиво управление на ликвидацията на щетите е стандартизираното сертифициране на сервизите на европейските пазари според критериите за устойчивост. „Allianz, заедно с други заинтересовани компании в автомобилната индустрия, целим да се създадат единни стандарти в цяла Европа. Само така е възможно съзнателно да включим критериите за устойчивост при избора на сервиз“, казва Рьолер.

Законодателството на ЕС за климата предвижда, че Европа трябва да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. и че до 2030 г. трябва да има намаление на емисиите на парникови газове с поне 55 процента в сравнение с нивата от 1990 г. Действията в тази насока на свикания от Обединените нации застрахователен съюз – Net Zero Insurance Alliance (NZIA), допринася за това общо намаление. Allianz, като съосновател на NZIA, през лятото на 2021г. беше сред първите, които промотираха идеята за декарбонизацията на застрахователните портфейли.

Allianz си партнира с признати експерти и марки, за да създаде специална дигитална платформа за електрически автомобили. Тя ще предостави изчерпателна информация на клиентите относно електрическата мобилност и ще предложи подбран пазар за всичко, свързано с електрическите превозни средства. Платформата ще предлага информация по теми като покритие и станции за зареждане, услуги като проверка на батерията преди покупка/продажба на използвано електрическо превозно средство, инсталация на зарядна станция с тест на място, както и карта за зареждане при изгодни условия.

Платформата включва и подходящи застрахователни продукти за електрически превозни средства, а самата тя ще заработи в началото на 2023 г., стартирайки в Германия. През следващата година Allianz Partners ще улесни внедряването ѝ и на други пазари. „С тази платформа Allianz има за цел да помогне клиентите да изберат устойчивата мобилност, като им предлага широка гама от информация, продукти и услуги, свързани с електромобилността. За тяхно удобство всичко е събрано на едно място“, казва Рьолер.