Джаджи

Това е стъклото с най-нисък СО2 отпечатък в света

Независима трета страна удостоверява екологичните показатели на Oraé от Saint-Gobain Glass

Първото в света нискоемисионно стъкло Oraé получи официално признание за своята иновативност и екологичност. Международната система за екологични декларации (EPD) потвърди, че произвежданото от Saint-Gobain Glass стъкло има най-ниския в света въглероден отпечатък – едва 6.64 kg CO2 eq./m² (за целия цикъл на живот на стъкло 4 мм).

Това представлява намаление с 42% в сравнение с европейския стандарт за флоатно стъкло и е следствие на забележително високото количество рециклирано стъкло и безупречни технически, качествени и естетически характеристики.

Saint-Gobain Glass интегрира Oraé в своето портфолио: решенията Cool-Lite Xtreme Oraé предлагат ефективност и устойчивост, като намаляват както оперативния въглерод (от охлаждане, отопление и осветление при използване на сградата), така и въглерода, изпуснат при изграждането на фасадите на сградите.

Благодарение на наличните подробни данни за околната среда Oraé вече е интегриран в Calumen, универсалния инструмент за цифрово конфигуриране на стъклопакети на Saint-Gobain. Професионалистите в областта на строителството, независимо от нивото си на компетентност, вече могат да оценяват въздействието на Oraé върху въглеродния отпечатък на своите архитектурни проекти.