Бизнес

Renault създаде компания за кръгова икономика

Renault Group обяви създаването на ново дружество, изцяло посветено на кръговата икономика: The future is neutral. Чрез обединяването на съществуващия индустриален и технологичен опит и активи на Групата и нейните партньори под нова марка, The future is neutral е първата компания, която оперира в областта на цялата верига на стойността на автомобилната кръгова икономика и е насочена към всички играчи в автомобилната индустрия, отвъд Renault Group.

В контекста на енергиен преход, белязан от недостига на ресурси и инфлацията в цените на суровините, това дружество ще разработва повече технологични и индустриални решения благодарение на експертния опит на своите дъщерни дружества и съществуваща мрежа от партньори. Това ще позволи на автомобилната индустрия значително да увеличи дела на рециклирани материали от автомобилната индустрия в производството на нови автомобили. Днес един нов автомобил съдържа между 20 и 30% рециклирани материали от всички индустрии.

В краткосрочен план дружеството има за цел да развие съществуващите си бизнеси със специален бизнес модел и да разработи нови възможности с автомобилната индустрия. С цел бизнес портфолиото да достигне оборот от над 2,3 млрд, евро и оперативен марж от над 10%2 до 2030 г., The future is neutral се стреми да бъде индустриален и европейски лидер в автомобилната кръгова икономика.

За да ускори развитието си и да укрепи лидерството си на бързо развиващ се пазар, The future is neutral отваря малък дял от своя капитал за външни инвеститори с цел съфинансиране от около 500 млн. евро до 2030 г.

Всяка година в Европа повече от 11 млн. автомобила, съставени от около 85% рециклируеми материали, достигат края на живота си. Този ресурс обаче е недостатъчно експлоатиран: новите автомобили са съставени само от 20-30% рециклиран материал от всички индустрии. Днес рециклируемият материал от излезли от употреба автомобили се възстановява предимно за други промишлени приложения (металургия, строителство и др.). Целта на The future is neutral е да поддържа стойността на частите и материалите възможно най-дълго и да даде възможност на индустрията да постигне много по-висок процент на рециклирани автомобилни материали в производството на нови автомобили.

В конкретни рамки The future is neutral разчита на дъщерното си дружество Gaia, чийто ремонт на батерии, събиране и повторна употреба на части и рециклиране на материали от излезли от употреба автомобили са базирани във Флан.

Също така разположени в сърцето на Refactory във Флан, процесите по обновяване на механични и мехатронни части, както и бъдещата линия за разглобяване на автомобили, имат за цел да подсигуряват тези кръгови потоци. Със своя референтен партньор Suez, дружеството притежава и две компании: Indra, лидер в обработката на излезли от употреба автомобили във Франция с повече от 370 одобрени центъра, и Boone Comenor, експерт в рециклирането на индустриални метални отпадъци.

Наред с индустриалните партньори, The future is neutral има за цел да се превърне в бъдещ европейски лидер в рециклирането на батерии в затворен цикъл, в съответствие с разпоредбите и привлекателен за други автомобилни производители чрез използване на индустриален процес от световна класа по отношение на добива и чистотата, за да гарантира необходимото ниво на рециклирано съдържание в батериите на най-добра цена. За да разработи първото в Европа предложение за рециклиране на батерии в затворен цикъл, дружеството разчита на най-големия парк от електрически автомобили в Европа, химия с високо съдържание и се възползва от разширяващата се мрежа на Indra за подпомагане на събирането на батерии и експертния опит на Gaia в диагностиката на батерии. The future is neutral ще работи със своите партньори производители на батерии, като Verkor, за обединяване на излезлите от употреба батерии с производствените отпадъци.