Бизнес

Renault Group използва иновативен дух за сближаване на хората

В рамките на годишното си общо събрание на 23 април, Renault Group представи своята цел пред акционерите си. Тя е разработена съвместно с всички служители, в консултация със заинтересованите страни и е утвърдена от Борда на директорите. Целта изразява амбицията и значението на колективния проект на групата във Франция и по света, а сентенцията е: „Иновативният ни дух отвежда мобилността по-далеч, за да сближи хората повече.“

С тези думи социалният орган на Renault Group и неговите 170 000 служители иска да подчертае същността на своята мисия да бъде на разположение на своите клиенти и всички заинтересовани страни. Желанието да накара сърцето на иновациите да тупти свидетелства както за дълбоко човешкото и щедро измерение на Renault, така и за креативността, изобретателността и техническите качества на компанията.

„В Renault технологиите и иновациите винаги са в услуга на хората, никога обратното. Защото крайната цел на компанията е да ни сближи. Това е свободата, която прави мобилността възможна днес и особено утре“ подчерта Жан-Доминик Сенар, председател на Борда на директорите на Renault при представянето на целта.

Сенар подчерта, че целта е ключов двигател на конкурентоспособността: „Силата на една компания, нейното движение, нейната дългосрочна динамика зависят от доброто съответствие на ценностите, управлението и стратегията като израз на целта. Това съответствие поражда значение и смисъл. А значението е основата за доверие, гордост за принадлежност, мотивация, ангажираност на заинтересованите страни … и следователно изпълнение.“

Формирането на целта е резултат от колективни усилия. Като начало работни групи анализират стотици интервюта със служители от най-различни функции и държави, в оперативните органи и на ниво висше ръководство. Успоредно с това се провежда проучване на културата на компанията. Процесът е завършен от дискусии с външни заинтересовани страни (партньори, инвеститори, НПО и други).

За да развие тази цел, Renault Group решава да отиде по-далеч от Комитета на заинтересованите страни, създавайки специален Комитет за съответствие с целта преди края на годината. Този комитет, съставен от международни фигури от широк спектър от квалификации и експертни области, ще предостави на Съвета на директорите анализи и препоръки относно стратегията на Групата.

Ето и пълната цел на Renault Group: „Иновативният ни дух отвежда мобилността по-далеч, за да сближи хората повече. Ние сме грижовни, вярваме в отговорния напредък, който уважава всички. От 1898 г. нашата история е написана от страстни хора, които създават иновативни продукти в унисон с популярната култура и проектирани да съпътстват живота. Правим това, защото мобилността е източник на удовлетворение и свобода. Ние вярваме, че тази свобода върви ръка за ръка със запазването на планетата и по-добрия колективен живот. Ето защо се предизвикваме да ограничим въздействието си върху климата и ресурсите и да направим мобилността по-приобщаваща и по-безопасна за всички.

Ние сме място, където хората могат да бъдат себе си, играейки своята роля в споделено приключение. Гордеем се с разнообразието си, френските си корени и международното си присъствие, което ни прави отворени към света. Ние сме укрепени от Алианса и от конструктивните отношения, които изграждаме с нашите партньори. От самото ни начало иновативният ни дух ни отвежда по-далеч, създавайки стойност, предвиждайки нуждите от мобилност и сближавайки хората.“

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.