Бизнес

Renault намалява фиксираните разходи с 2 млрд. евро

Планът е за три години и цели да възстанови конкурентоспособността

2018 - Usine Renault de Maubeuge - MCA

При обявяването на годишните си резултати, Groupe Renault представя своя план за трансформация, който има за цел да постигне спестявания от над 2 милиарда евро за срок от три години и да постави основите на нова конкурентоспособност.

Трудностите, с които се сблъсква компанията, голямата криза пред автомобилната индустрия и спешността на екологичния преход са причините, които подтикват Groupe Renault да ускори трансформацията си.

Предварителният план ще засили устойчивостта на компанията, като се съсредоточи върху генерирането на парични потоци, държейки клиентите в центъра на своите приоритети. Планът се основава на по-ефективен подход към оперативните дейности и стриктно управление на ресурсите.

Отвъд това предварителният план има за цел да постави основите за дългосрочното развитие на Groupe Renault. Във Франция компанията ще бъде организирана около стратегически бизнес области с обещаващо бъдеще: електрически автомобили, лекотоварни автомобили, кръгова икономика и иновации с висока добавена стойност.

Тези големи регионални центрове за високи постижения, базирани във Франция, ще бъдат в основата на възстановяването на Groupe Renault. Във Флан и Гианкур компанията ще реорганизира дейността си.

В случай, че се наложат корекции на работната сила, за да се предостави възможност за връщане към печеливш и устойчив растеж, Groupe Renault се ангажира да ги осъществи чрез примерен диалог със социалните партньори и местните власти.

Този проект за приспособяване на работната сила ще се основава на мерки за преквалификация, вътрешна мобилност и доброволни заминавания. Той ще бъде разпределен в рамките на три години и ще засяга близо 4600 длъжности във Франция, към които ще се добави и намалението от над 10 000 други позиции по целия свят.

„Имам доверие в нашите активи, нашите ценности и в ръководството на компанията, които да спомогнат за осъществяването на предвидената трансформация и връщането на пълната стойност на Groupe Renault. Планираните промени са основни за гарантиране на устойчивостта на компанията и нейното развитие в дългосрочен план. Колективно и с подкрепата на нашите партньори от Алианса ще можем да постигнем целите си и да превърнем Groupe Renault в ключов играч в автомобилната индустрия през следващите години. Ние сме напълно наясно с нашата отговорност и планираната трансформация може да бъде постигната само с уважение към всички заинтересовани страни от нашата компания и чрез премерен социален диалог“, заяви Жан-Доминик Сенар, председател на Съвета на директорите на Renault.

„В този контекст на несигурност и сложност, проектът ни е жизненоважен за гарантиране на стабилни и устойчиви резултати, като приоритет е удовлетворението на клиентите. Чрез капитализиране на нашите основни активи, като електрически автомобили, чрез капитализиране на ресурсите и технологиите на Groupe Renault и Алианса и чрез намаляване на сложността на развитието и производството на нашите автомобили, ние искаме да генерираме икономии от мащаба, за да възстановим общата си рентабилност и да гарантираме развитието си във Франция и в международен план. Този проект ще ни позволи да гледаме на бъдещето с увереност“, добави Клотилд Делбо, временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на Renault.

Проектът включва следните основни елементи:

  • Подобряване на ефективността и намаляване на инженерните разходите с помощта на засилените активи на Алианса, приблизително 800 милиона евро:

o            Усъвършенстване на дизайна и разработката на автомобили: намаляване на разнообразието от компоненти, повишаване на стандартизацията, програми за лидер-последовател в рамките на Алианса.

o            Оптимизация на ресурсите: концентриране на разработката на стратегически технологии с висока добавена стойност в инженерните обекти в Ил дьо Франс; оптимизиране на използването на центровете за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в чужбина и използване на подизпълнители; оптимизиране на средствата за валидиране чрез увеличена употреба на дигитални технологии.

Оптимизация на производството, спестяваща приблизително 650 милиона евро

o            Ускоряване на трансформацията на производствените мощности чрез обобщаване на Индустрия 4.0

o            Подобряване на процесите в нови инженерни проекти: ускоряване на дигитализацията

o            Правилно оразмеряване на производствените мощности:

  • Глобалният производствен капацитет е ревизиран от 4 милиона автомобила през 2019 г. на 3,3 милиона до 2024 г. (Harbour reference).
  • Корекция в заетостта в областта на производството.
  • Прекратяване на планираните проекти за увеличаване на капацитета в Мароко и Румъния, проучване за адаптацията на производствените мощности на компанията в Русия, проучване за рационализацията на производството на скоростни кутии по целия свят.
  • Във Франция четири работни хипотези за оптимизиране на производството ще бъдат обект на задълбочени консултации с всички заинтересовани страни, по-специално със социалните партньори и местните власти:

▪             Renault стартира консултационен процес за заводите в Дуе и Мобеж, за да проучи създаването на оптимизиран център за високи постижения за електрически и лекотоварни автомобили в Северна Франция.

▪             Разглеждане на възможността за трансформация на завода в Диеп в края на производството на Alpine A110.

▪             Създаване на екосистема с кръгова икономика във Флан, включително прехвърляне на дейностите от Шоази-льо-Роа.

▪             Стартиране на стратегически преглед на Fonderie de Bretag

Повишена ефективност на функциите за поддръжка, приблизително 700 милиона евро

o            Оптимизация на общите и маркетинговите разходи: дигитализация за оптимизиране на маркетинговите разходи, рационализиране на организацията и намаляване на разходите, свързани с поддържащи функции и др.

  • Префокусиране на дейности за по-добро разпределение на ресурсите

Това пренасочване към основната дейност на Groupe Renault чрез промяна в нейния обхват би се отнасяло по-специално до:

o            Част от интегрираната дистрибуторска мрежа на RRG в Европа.

o            Прехвърлянето на дяла на Groupe Renault от Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) в Китай в Dongfeng Motor Corporation и прекратяването на дейностите, свързани с леки автомобили с двигател с вътрешно горене с марка Renault на китайския пазар.

Тези планове ще бъдат представени на представителните органи на служителите в съответствие с приложимите разпоредби.

Прогнозните разходи за изпълнение на този план са от порядъка на 1,2 милиарда евро.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.