Бизнес

Volvo създаде отдел за енергийни решения

Volvo Cars Energy Solutions се фокусира върху двупосочното зареждане

Volvo Cars създаде ново подразделение Energy Solutions, което се стреми да се възползва от потенциала на електрическите автомобили и да подпомогне прехода към по-интелигентна, по-устойчива и по-ефективна енергийна мрежа. Новата бизнес единица ще предлага технологии и услуги за съхранение на енергия и зареждане, които формират нова енергийна екосистема между автомобилите, живота на клиентите, ефективното използване на енергията и обществото като цяло.

Двупосочното зареждане е технология, която позволява на електрическия автомобил да върне допълнителна енергия към съвместима мрежа, като помага да се балансира мрежата по време на пиковите часове и да се намали нуждата от електричество, генерирано от изкопаеми горива. Флагманът EX90 е бъде първият автомобил на Volvo, оборудван с целия необходим хардуер и (след време) софтуер, за да позволи двупосочно зареждане и директно съхранение на енергия от слънчева енергия.

Заедно с Göteborg Energi Nät AB стартира една от първите пилотни програми от превозно средство към мрежата (V2G), която има за цел да тества V2G технологии в местната енергийна мрежа и в домашна среда с реални клиенти.

Пилотният проект има за цел не само да получи одобрение от мрежова компания и да демонстрира на други мрежови компании, че V2G програмите могат да осигурят осезаеми ползи, но и да създаде арена за тестване на нови технологии, които са централни за бъдещето на Volvo Cars извън лабораториите.

До 2030 г. На пътя ще има милиони електрически автомобили Volvo, инженерите на компанията са изчислили, че общият капацитет на батерията ще достигне около 50 гВтч до средата на десетилетието. Въпреки че тези автомобили ще използват няколко тВтч електричество всяка година, това потребление на енергия е гъвкаво и може да бъде преместено във времето чрез интелигентно зареждане.

Данните на Volvo показват, че средното дневно шофиране в Европа използва по-малко от 10 кВтч, докато 90% от всички дневни шофирания използват по-малко от 20 кВтч. Това означава, че остава достатъчно резервен капацитет на батерията, който може да се използва за други цели, с възможност както за финансови ползи за нашите клиенти, така и за значителни ползи за климата.

Тук влиза в действие двупосочното зареждане: технология, която позволява на клиентите да пренасочат енергията, съхранявана в батерията на тяхното електрическо Volvo, на по-късен етап. V2G е един от тези сценарии, тъй като позволява енергията да бъде доставена обратно към електрическата мрежа от батерията на електрическия автомобил, когато търсенето на електроенергия е по-високо – срещу компенсация.