Бизнес

Schneider Electric се готви за навлизането на изкуствения интелект

Центровете за данни трябва да преустроят дизайна на своята физическа инфраструктура, за да отговорят на новите потребности в епохата на изкуствения интелект

Schneider Electric публикува първото за сектора ръководство за справяне с новите предизвикателства за проектиране на физическа инфраструктура за центрове за данни с цел подпомагане на промяната в работните натоварвания, произтичащи от изкуствения интелект (ИИ), като определи златния стандарт за проектиране на центрове за данни, оптимизирани за ИИ.

Озаглавен „Епохата на ИИ: предизвикателства и насоки за проектиране на центрове за данни“, този новаторски документ предоставя безценни познания и представлява цялостен план за организациите, които се стремят да използват целия потенциал на ИИ в своите центрове за данни, включително и прогнози за нововъзникващите технологии в подкрепа на клъстери с висока плътност на ИИ в бъдеще.

Навлизането на изкуствения интелект доведе до значителни промени и предизвикателства в проектирането и експлоатацията на центровете за данни. Тъй като приложенията на ИИ намират все по-широко разпространение и оказват все по-голямо въздействие върху много сектори – от здравеопазването и финансите през производството до транспорта и развлеченията – това поражда търсене на процесорна мощ. Центровете за данни трябва да се адаптират, за да отговорят ефективно на променящите се потребности от енергия на приложенията, задвижвани от ИИ.

Пионер в бъдещия дизайн на центровете за данни

Предвижда се натоварването с изкуствен интелект да нарасне с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 26 до 36% до 2028 г., което ще доведе до повишено търсене на енергия в рамките на съществуващите и новите центрове за данни. Обслужването на това прогнозно търсене на енергия включва няколко ключови съображения, очертани в Бялата книга, която разглежда четирите категории физическа инфраструктура – мощност, охлаждане, стелажи и софтуерни инструменти. Бяла книга 110 е достъпна за изтегляне тук.

В епоха, в която изкуственият интелект променя икономическите сектори и преформулира конкурентоспособността, последната бяла книга на Schneider Electric проправя пътя на бизнеса към проектирането на центрове за данни, които не само могат да поддържат изкуствен интелект, но и са напълно оптимизирани за него. Бялата книга въвежда иновативни концепции и най-добри практики и така позиционира Schneider Electric като лидер в развитието на инфраструктурата на центровете за данни.