Технологии

Инвеститор дава 1 млрд. евро за соларни паркове у нас

Profine Energy проучва възможностите за инвестиции в соларни паркове в България

Profine Energy, съвместно дружество между немските компании Wirth Gruppe и Profine Group, наскоро изрази своето намерение да инвестира в изграждането на фотоволтаичен парк на язовир Огоста, в близост до Монтана. Към момента преговорите са на етап единствено и само проучвания, които да покажат дали такъв проект въобще е възможен, обявиха от ръководството на компанията. Проведени са срещи с представители на българското правителство, предстоят и срещи с местната управа.

„Смятаме, че България е изключително добро място за инвестиции. Към този момент единствено проучваме възможностите за инвестиции от техническа и икономическа гледна точка. И нищо повече! Тепърва предстои да вземем решение дали да участваме в търг, ако такъв бъде обявен и при какви условия. Всичко обаче зависи и от възможностите този проект да бъде реализиран. Това, което можем да гарантираме е, че нашата първа грижа ще е опазването на природата, флората и фауната в язовира и около него“, сподели д-р Петър Мрозик, собственик и изпълнителен директор на Profine Group.

Проектът

Изпълнението е изключително комплексно и ще се използват най-съвременни технологии. Това ще изисква определено ноу-хау и опит, което ще доведе до значителен трансфер на знания от немските инженери. Реализацията на този проект би била от огромна полза за България. Соларният парк ще изисква и осъществяването на промишлено производство на място. Затова се предвижда строителство на завод в областта, който да произвежда компоненти за соларния парк, а също така и да обучава кадри за неговата поддръжка, ако разбира се проектът бъде осъществен.

Това би бил най-мащабният фотоволтаичен парк от този тип в Европа и определено ще бъде огромен успех и възможност за община Монтана, Северозападна България и страната ни като цяло. Той би превърнал града и страната в уважаван енергиен център. За България този проект е от стратегическо значение и ще укрепи енергийната независимост на страната и нейната национална сигурност. Това също ще помогне на България да изпълни задълженията си към Европейския съюз по отношение на зеления преход. Освен това може да популяризира Монтана и Северозападна България сред други немски и международни инвеститори.