Бизнес

Обмисля се премахване на екостикерите

Само година след въвеждането на екостикери, Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация обмислят как да ги премахнат. Те бяха въведени през юли 2021 г. с цел подобряване на качеството при годишен технически преглед на автомобилите и идентификация на екокатегория за колата с оглед предстоящата забрана за влизане на стари коли в големите градове.

Сега според ведомствата стикерът ненужно оскъпява и утежнява процедурите при преминаването през пунктовете. Мисли се за промяна на двете наредби, с които да се премахнат екостикера и този за ГТП.

През 2021 бяха въведени пет еко категории за леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона, които са различни от евро стандартите. В петата и на равно са плъг-ин хибриди и електромобили. С промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух кметовете получиха правото да въвеждат ограничения за навлизане на избрана категория коли. Още от самото начало системата бе подложена на критика, най-вече заради метода на измерване – при бензиновите модели отделяното количество въглероден окис, а за дизелите димност. Реално стандартните за СО не се променят много в евро категориите, а основните критерии там са СО2 и азотни окиси, които имат много по-пряко отношение към природата и човешкото тяло. Също така дизеловите коли имат най-много димност на студен двигател и при скорост, а не на място при вече загрял мотор. От Автомобилна администрация се аргументираха, че с новата система на прегледи ще може да се уловят коли, които нямат катализатори и филтри за твърди частици. Но интересно защо се използва тип замерване, след като това се проверява лесно с компютър, който имат почти всички пунктова за ГТП.