Бизнес

Пак глоба за България заради въздуха

Съдът в Люксембург постановява с решение от 12 май, че България не е изпълнила в две насоки задълженията си по Директива за качеството на атмосферния въздух. България не е успяла да спре систематично и постоянно превишаване на стандартите от 2007 г. до 2018 г в  югоизточната част за серен диоксид и дневната пределно допустима стойност за този замърсител, като изключение правят 2010 и 2012.

Считано от 11 юни 2010 г. страната не е приела конкретни мерки, които да гарантират спазването на допустимите стойности за серен диоксид в Югоизточна България. Липсва и гаранция за план за качеството на въздуха, не са предвидени и подходящи мерки, с които да се скъси периодът на превишаване на тези пределно допустими стойности.

Глобата за държавата-нарушителка се изчислява според нарушените правила и последиците отразили се върху общите и частните интереси. Взема се предвид периодът през който правото на ЕС не е прилагано, както и способността на страната да заплати санкцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *