4 колела

i Vision Circular е бъдещето на BMW при автономните коли

BMW i Vision Circular представя визията на BMW Group за това какво би могло да представлява едно компактно, напълно електрическо BMW, през 2040 година, насочено последователно към устойчивостта и лукса. Моделът с 4 места е с напълно електрическо задвижване и предлага разточителен простор в интериора при дължина около 4 метра. В същото време то е проектирано в съответствие с принципите на кръговата икономика и по този начин символизира амбициозния проект на BMW Group да се превърне най-устойчивият производител на индивидуална премиум мобилност. Визионерският автомобил е един от петте различни прототипа, с които BMW Group показва своята визия за индивидуална градска мобилност на IAA Mobility 2021. В рамките на общ подход за електрическо задвижване, дигитализация и устойчивост, петте новаторски концепции формират универсална и устойчива комбинация от мобилност на две и четири колела, която изчерпателно отговаря на голямото разнообразие от потребности пред бързо променящите се изисквания и нарастващите предизвикателства.

По пътя към климатичната неутралност основният приоритет на BMW Group е намаляването на емисиите на С02 през целия жизнен цикъл на превозното средство. В допълнение към електрификацията на продуктовата гама и електричеството за производство от възобновяеми енергийни източници, тя се фокусира по-специално върху принципите на кръговата икономика и използването на вторични материали. Последните, като вторичен алуминий или вторична стомана, могат да бъдат извлечени от непотребни материали чрез рециклиране и след това да се използват повторно. Осигуряването на вторични материали е значително по-малко вредно за околната среда и с по-малко СО2 емисии, отколкото добива и производството на първичен материал. Това може значително да подобри баланса на СО2 на превозните средства, особено във веригата на доставките. Понастоящем автомобилите на BMW Group се произвеждат средно почти на 30 % от рециклирани и повторно използвани материали. С подхода „Secondary First“ тази стойност постепенно ще се увеличава до 50 %.

Основната цел на дизайна на BMW i Vision Circular е да се създаде автомобил, който е оптимизиран за затворени цикли на материалите и постига квота от 100% рециклирани материали или 100% рециклируемост. Освен биологични, сертифицирани суровини, се използват и материали, които вече са преминали през жизнения цикъл на продукта – така наречените вторични материали. Това важи и за съхранението на енергия: твърдотелната батерия в BMW i Vision Circular е 100 % рециклируема и почти изцяло е изработена от материали, които идват от кръговрата на рециклирането. В същото време тя ще постигне значително по-висока енергийна плътност при значително по-малко от най-ценните ресурси.

При BMW i Vision Circular липсват външни лакови покрития, кожа и хром. Освен това материалите, направени от суровини на биологична основа, помагат да се поддържа възможно най-нисък екологичен отпечатък и допринасят за положителния СО2 баланс. По отношение на обхвата на дигитализацията, интелигентните острови за управление не само намаляват сложността, но и използването на материали. Дигиталните графики на повърхностите повърхности позволява намаляване на хардуерните варианти и в същото време разкрива напълно нови дизайнерски възможности.

Чрез създаването на дигитални индикаторни повърхности в екстериора и интериора и възможността за „Option as a service“ на автомобила винаги могат да бъдат дадени нови визуални импулси. Постоянното актуализиране Over the Air и чрез Cloud Computing поддържа продукта технически актуален за по-дълго време. Но всичко това включва и удължаване на жизнения цикъл чрез обновяване (Refurbishing) и ново оформление. Лесно разглобяващите се връзки значително облекчават замяната на отделни материали и компоненти и създават възможност за преоткриване на автомобила отново и отново.

Също като при материалите и цялостното потребителско изживяване при BMW i Vision Circular целенасочено отвежда към едно по-скоро отдалечено бъдеще, с по-висока интелигентност на автомобила и по-голям контакт с повече сензори. Чрез редуцирането на елементите и същевременното групиране на функциите се създава „phygital experience“. Неологизмът от „physical“ и „digital“ изразява възможността чрез докосване да се изпита наслада от дигитализацията. В зависимост от случая „скритата“ технология е интегрирана като продължение на подхода „Shy Tech“ и е имплементирана почти невидимо, или като например при арматурното табло целенасочено е оформена като дизайнерска икона, която създава наслада. Класическото арматурно табло се превръща във „phygital“ потребителски интерфейс от следващо поколение. В конкретния случай то е като рееща се, изпъкваща V-образно в интериора скулптура. В центъра е разположено произведено чрез 3D печат прозрачно тяло, през което преминават подобни на нерви структури, с голяма визуална дълбочина и вълнуващи светлинни графики. Тук се виждат „потоците от мисли“ на автомобила – човек буквално може да хвърли поглед на интелигентността му. Но арматурното табло е също така и интерактивна повърхност. То е израз на отношението към изживяванията далеч отвъд дисплеите и бутоните. От двете страни кристалното тяло е оградено от естествено обработено дърво от сертифициран добив. Златисто-бронзовите елементи от елоксиран вторичен алуминий свързват арматурното табло с предните колони. И тук бързият монтаж „Joyful Fusion“ осигурява лесно демонтиране.

Вашият коментар?