Бизнес

Създадоха Renault ElectriCity

С амбиция за обем от 400 000 автомобила годишно, Renault ElectriCity ще бъде най-големият и най-конкурентен център за производство на електрически автомобили в Европа

Като част от стратегическия план Renaulution, Renault Group и представителните профсъюзи  подписваха споразумение за бъдещето на обектите на Renault в региона От дьо Франс. Това споразумение ражда Renault ElectriCity – юридическо лице, изцяло притежавано от Renault SAS и обединяващо индустриалните  обекти в Дуе, Мобеж и Руиц, с общо 5000 служители.

С тази стъпка Renault Group се стреми да превърне трите завода в най-конкурентното и ефективно производствено звено за електрически автомобили в Европа, с 400 000 автомобила, произведени годишно до 2025 г. Със споразумението Renault Group си е поставя три основни цели: да се даде възможност за разгръщане на стабилен и последователен индустриален проект за трите завода; постигане на оперативно превъзходство благодарение на управленски модел, социален модел и модернизация на производствените обекти; и развитие на привлекателността на Северния индустриален клъстер за изграждане на инфраструктура за ключови компоненти при електрическите автомобили.

Renault Group планира да създаде 700 постоянни работни места между 2022 г. и края на 2024 г., с 350 нови попълнения в завода в Мобеж и 350 нови попълнения, разпределени между заводите в Дуе и Руиц. Тези назначения ще се извършват в рамките на споделени подходи с местните мисии по заетостта, Pôle Emploi и всички заинтересовани страни в региона.

Регионът разполага с необходимите активи, за да се превърне в европейски еталон по отношение на ноу-хау и производство по цялата верига за създаване на стойност на електрически автомобили. Във връзка с функциите си за научноизследователска и развойна дейност, Renault Group ще си партнира с университети, за да създаде програми за обучение, адаптирани към променящия се автомобилен пазар и ще допринесе за изследователска работа.

Renault Group ще участва и в инициативи в партньорство със стартиращи компании и специализирани организации в подкрепа на бъдещите иновации в автомобилния свят, като участва в инициативи от типа „Инкубатор“.

И накрая, тъй като близостта на партньорите на компанията е съществено условие за успех, Renault Group ще работи, за да демонстрира предимствата от позиционирането както на проекта за фабрика за батерии, така и на други партньори, произвеждащи компоненти за електрически автомобили, близо до своите фабрики.

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as:

Вашият коментар?