Бизнес

Renault се ренолизира

Компанията обяви три стъпки, в които ще възкръсне, обнови гамата и направи революция

Новият изпълнителен директор на Groupe Renault представи дългоочаквания план за развитие на компанията, който цели на измести стратегията от обем към стойност. Състои се в 3 фази, които стартират паралелно. Resurrection (възкресение) продължава до 2023 г. и се фокусира върху възстановяването на маржа и генерирането на приходи; Renovation (обновяване) обхващаща периода до 2025 г. и ще доведе до обновени и обогатени гами продукти, подхранващи рентабилността на марките; а Revolution (революция), започваща от 2025 г., ще пренасочи бизнес модела към технологии, енергия и мобилност, превръщайки Groupe Renault в лидер във веригата на стойността на новата мобилност.

Планът Renaulution ще възстанови конкурентоспособността на Groupe Renault чрез усъвършенстване на план 2o22  и повишаване на инженерната и производствена ефективност за намаляване на фиксираните разходи и за подобряване на променливите разходи в световен мащаб; оползотворяване на текущите индустриални активи на Groupe Renault и електрическото лидерство в Европа; надграждане на Алианса за увеличаване обхвата на продукти, бизнес и технологично покритие; ускоряване на мобилността, енергийните услуги и услугите, свързани с данни; и стимулиране на рентабилността чрез 4 диференцирани бизнес подразделения, базирани на упълномощени марки, ориентирани към клиентите и пазарите.

Този план ще бъде стартиран от нова организация: функциите, начело с инженерството, са отговорни за конкурентоспособността, разходите и времето, необходимо до лансиране, на продуктите на марките. Пълноценните, ясни и диференцирани марки управляват своята рентабилност.

В съответствие с тази организация, ориентирана към стойността, компанията вече няма да измерва своите резултати по пазарни дялове и продажби, а по рентабилност, генериране на приход и ефективност на инвестициите.

Groupe Renault си поставя нови финансови цели:

•            до 2023 г. има за цел да достигне над 3% оперативен марж, около 3 млрд. евро кумулативен автомобилен оперативен свободен паричен поток  (2021-23) и по-ниски инвестиции (НИРД и капиталови разходи) до около 8% от приходите,

•            до 2025 г. се стреми към минимум 5% оперативен марж, около 6 млрд. евро кумулативен автомобилен оперативен свободен паричен поток² (2021-25) и подобрение на ROCE  с поне 15 пункта в сравнение с 2019 г.

Планът Renaulution ще гарантира устойчивата рентабилност на Groupe Renault, като същевременно продължи да изпълнява поетия от компанията ангажимент за нулев въглероден отпечатък в Европа до 2050 г.

Лука де Мео, изпълнителен директор на Groupe Renault, заяви: „Планът Renaulution е свързан с преместване фокуса на цялата компания от обеми към стойност. Повече от обрат, това е дълбока трансформация на нашия бизнес модел. Поставили сме стабилни, здравословни основи за нашето представяне. Рационализирахме нашите операции, започвайки с инженерство, коригирайки размера си, когато е необходимо, преразпределяйки ресурсите си в продукти с висок потенциал и технологии. Тази повишена ефективност ще подхрани бъдещата ни гама: пълна с технологии, електрифицирана и конкурентна. И това ще подхрани силата на нашите марки, всяка със своите ясни, диференцирани територии; отговорни за тяхната рентабилност и удовлетвореност на клиентите. Ще преминем от автомобилна компания, работеща с технологии, към технологична компания, работеща с автомобили, като ще реализираме поне 20% от приходите си от търговия с услуги, данни и енергия до 2030 г.

Ще постигнем това поетапно, осланяйки се на активите на тази велика компания, на уменията и отдадеността на нейните служители. Renaulution е вътрешен стратегически план, който ще внедрим и ще постигнем по същия начин, по който сме го изготвили: колективно.“

Планът Renaulution ще ускори ефективността на функциите, от което ще зависят конкурентоспособността, разходите, времето за разработка и времето за лансиране. Платформите ще бъдат рационализирани – от 6 на 3 (с 80% от обемите на Groupe Renault, базирани на три платформи на Алианса) и силови агрегати (от 8 на 4 семейства). Всички нови модели, възползващи се от съществуващите платформи, ще бъдат на пазара след по-малко от 3 години. Ще се направи корекция в размера на производствения отпечатък от 4 млн. единици през 2019 г. на 3,1 млн. единици през 2025 г. (стандарт Harbour).            Преориентиране на международния отпечатък на Groupe Renault към бизнес с високи маржове: особено в Латинска Америка, Индия и Корея, като същевременно използва конкурентоспособността в Испания, Мароко, Румъния, Турция и създава повече полезни взаимодействия с Русия.

Фиксираните разходи ще бъдат намалени: план 2o22, постигнат по-рано, продължен до 2023 г. до достигане на 2,5 млрд. евро и до 2025 г., целящ 3 млрд. евро. До 2023 г. ще се подобрят променливите разходи, от 600 евро на автомобил. Ще се намалят инвестициите (НИРД и капиталови разходи) от около 10% от приходите до под 8% до 2025 г.

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.