Технологии

Откриха суперкомпютър в БАН

Уникалният комплекс е на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН

Нов Инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания бе открит в БАН. Проектът е изграден в рамките на „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ”. На откриването присъстваха министър-председателят  акад. Николай Денков, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и директорът на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ) чл.-кор. Светозар Маргенов, който е ръководител на Центъра за върхови постижения.

Суперкомпютърът ще подпомогне работата на стотици български учени, които да бъдат конкурентноспособни на своите колеги от чужбина в използването на мащабна високопроизводителна техника, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Българските учени работят на високо европейско ниво, заяви премиерът Николай Денков. Познавам работата на колегите, от години те разработват нови алгоритми и методи за високопроизводителни изчисления.. Работят на много високо ниво и имат нужда от техника на високо ниво. Премиерът подчерта, че българските учени участват в разработването на нови технологии  и нови методи в сътрудничество с международната научна общност.

Новосъздадената инфраструктура е уникален комплекс, изграден с използване на най-съвременни технологии, който включва: Петаскейл Суперкомпютър „Хемус“, Система за съхранение на данни, Центрове за разработка на приложения и Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

В зала „Марин Дринов“ на БАН пред повече от 130 гости, между които представители на бизнеса, бяха представени най-значимите постижения на Центъра.

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Бойко Благоев каза, че Центърът за върхови постижения в областта на информатиката подрежда страната ни в челните редици на технологичния и научния напредък в Европа. Този център може да подобри качеството на живот не само на гражданите на България, а на целия Европейски съюз.

Научната инфраструктура е в съответствие със съвременните тенденции за нарастващото значение в световен мащаб на екстремно паралелните компютърни системи за пресмятания, моделиране и симулации, както и на необходимостта от съвременни ресурси и нови методи и протоколи за съхранение и обработка на лавинообразно нарастващия обем на данни. Разработената платформа обхваща всички нива на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси, както и данни, софтуер, услуги и инструменти за ефективна работа на мултидисциплинарните научни общности.

Центърът за върхови постижения по Информатика и ИКТ утвърждава позицията на България като регионален лидер в областта на информатиката и ИКТ и дава възможност на водещи екипи от учени да използват съвременни високопроизводителни изчислителни ресурси и системи за съхранение на данни за интензивни приложения с висок научен и социално-икономически ефект.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез  Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент на проекта е „Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН“.