Наука

Schneider Electric си партнира с 3 университета

Петгодишните партньорства са с Технически университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив

На церемония в Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив се състоя официалното подписване на споразуменията за сътрудничество между компанията и три български висши учебни заведения  – Технически университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Споразуменията бяха подписани от Мартин Йорданов, управител на фабриката на Schneider Electric в Пловдив, доц. д-р инж. Дочо Цанков, катедра автоматизация на електозадвижванията ТУ София , доц. Таня Титова-Костуркова, декан на Технически факултет към Университет по хранителни технологии – Пловдив, и доц. Никола Шакев, зам.-директор на ТУ – филиал Пловдив. На събитието присъстваха представители на местните власти, на академичната общност, журналисти и студенти.

Споразуменията за сътрудничество с трите университета обхващат широк спектър от образователни дейности, като една от основните точки в документа е дарението на специализирано оборудване, което Schneider Electric прави съобразно нуждите на учебните заведения за по-съвременно обучение по технологичните специалности. Компанията ще инвестира и в изграждането на споделени работни пространства с цел да стимулира екипната работа между студентите и да им създаде условия за генерирането на идеи в неформална среда. 

Представителите на университетите благодариха на компанията за дългогодишното сътрудничество, като споделиха, че взаимодействието между университетите и индустрията е призвание и мисля, която отговаря на нуждите на обществото, свързани с технологичното развитие и иновации.

С официалното подписване на споразуменията бяха набелязани и първите конкретни  стъпки, които ще се предприемат във всяко учебно заведение, както и възможностите за междууниверситетски събития и проекти през 2023 г.