Бизнес

Регулират велоалеите с нови знаци

Табелите важат и за електрическите тротинетки

Министерството на регионалното развитие и благоустройството въвежда 11 нови пътни знака с цел помощ на участниците в движението и подобряване на пътната безопасност. Мярката е залегнала в проект за промяна на поднормативните актове. Новите знаци от група „Г“ са: Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“ и Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“. Те маркират края на пътните знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“ и Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

Нови знаци има и в група „Д“ – Д13.2 „Начало на платена зона“ и Д14.2 „Край на платена зона“, също така Д17а „Изкуствена неравност“, Д28 „Споделена зона за движение с ограничение на скоростта“ и Д29 „Край на споделена зона за движение с ограничение на скоростта“. Предлага се и нов знак: Д30 „Паркирай и пътувай“, който обозначава местата с буферни паркинги, където шофьорите могат да продължат с обществения транспорт. Пътен знак Д20 „Платен паркинг“ вече ще показва начина на плащане и времетраенето, в което паркирането е платено.

От група „Ж“ новите табели са Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“. Те ще се използват за маркиране на велосипедните маршрути.

А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва при пресичане на плътното от велосипедисти и електрически тротинетки. Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“ ще се поставя там, където в непосредствена близост има велоалея. Знакът важи и за тротинетките.