Бизнес

Фотоволтаици във втори комплекс на Mото-Пфое

Вторият голям проект за намаляване на въглеродния отпечатък генерира 249 MWh/година чиста електрическа енергия

През февруари 2022 година в най-големия по обща площ автомобилен комплекс в България, който се намира в Люлин и се оперира от Мото-Пфое, беше завършена най-значимата инвестиция до момента за устойчиво намаляване на въглеродния отпечатък на компанията. На територията на комплекса влезе в действие фотоволтаична инсталация, която ще спести над 3050 тона въглеродни емисии за целия експлоатационен живот на системата. Този пилотен проект доказа своята ефективност намалявайки с над 30% въглеродния отпечатък на най- голямото автомобилно представителство в България.

Следващата стъпка и инвестиция на Мото-Пфое е насочена към най-новия и модерен автомобилен център до Летище София, който предлага и сервизира премиум и луксозните марки Volvo, Jaguar и Land Rover. Инсталацията е проектирана да генерира 249 MWh/година чиста електрическа енергия. Спестените въглеродни емисии за проектното време за експлоатация са 2658 тона CO2.

Зарядни станции

Генерираната електроенергия ще захранва и зарядните станции на територията на комплекса и така ще задвижва електрическите Volvo XC40, C40 и Jaguar I-Pace с възобновяема и чиста енергия. Зарядните станции на територията на комплекса са достъпни и за всички други собственици на електроавтомобили и са част от мрежата на Елдрайв.

Това е вторият проект от дългосрочния ангажимент на Мото-Пфое за засилени инвестиции в опазване на околната среда и чиста енергия. След Мото-Пфое Летище, инициативата за инсталиране на соларни мощности за генериране на енергия ще обхване комплексите на Мото-Пфое във Варна, Пловдив и Бургас, като очакванията са в следващите месеци проектите да бъдат завършени.

Спестяване на над 10 000 тона CO2

С този проект Мото-Пфое се превръща в безспорен лидер в автомобилната индустрия, както и сред компаниите в България, инвестиращи значителни средства в намаляване на собствения си въглероден отпечатък. Общата инвестиция се очаква да достигне 1 милион лева в рамките на 18 месеца и да доведе до спестяване на над 10 000 тона CO2 за проектната работа на фотоволтаичните системи, захранвайки с възобновяема енергия комплексите на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover. Това ще помогне на България да изгради по-бързо капацитет за устойчива енергия и ще редуцира въглеродния ѝ отпечатък.

Мото-Пфое е фокусирана от десетилетия върху социалната си роля и стремеж да бъде добър член на българското общество. От 1997 г. насам съществува и се поддържа Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство, която е корпоративен принос за устойчиво развитие и доказателство за социалната отговорност на компанията. Мото-Пфое непрестанно се развива и в дигитализация на операциите и процесите си.

В допълнение още през 2009 г. групата Мото-Пфое, може би първа в бранша, въведе електронни фактури за клиентите си. Резервните части за автомобилите в портфолиото на компанията се предлагат в торбички от биоразградимия материал Degralen-L. От самото си създаване, Мото-Пфое е компания, която се стреми да допринася за опазването и благосъстоянието на различни видове отрасли, като чрез своята дейност се грижи за осигуряването на зелено, електрифицирано и свързано бъдеще.