Бизнес

Ще търсим обезщетения от държавата при мръсен въздух

Нови по-строги мерки срещу мръсния въздух предлага Европейската комисия, предава Ройтерс. На дневен ред са три закона за подобряване на качеството на въздуха, здравето и околната среда. Сред тях са изпълнение на препоръките на Световната здравна организация (СЗО), които целят увеличаване на дела на чиста енергия и намаляване на смъртните случаи, причинени от замърсения въздух. Според комисията това е най-голямата заплаха за здравето, а конкретната цел е намаляване със 75% на тази смъртност до 2030 г. В момента 300 000 души умират годишно в ЕС от замърсяване на въздуха и фини прахови частици до 2,5 микрона.

В предложенията на ЕС са определяне на стандарти за качество на въздуха за 2030 г. и редуциране на фините прахови частици с повече от 50%, както и нулево замърсяване през 2050 г.

Въздухът в България е сред най-замърсените в ЕС, а комисията два пъти налага санкции на страната. През май 2022 иска на Европейската комисия срещу България за мръсния въздух в Югоизточната част на страната бе потвърден от Съда на Европейския съюз (СЕС). С решението се постановява, че България не е изпълнила задълженията си по Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух. А страната не е гарантирала в югоизточната част на страната да не се превишават систематично и постоянно нормите от 2007 г. до 2018 г. Също така не са взети мерки за достигане на допустими нива от серен диоксид.

Според новото предложение на ЕС гражданите ще могат да искат обезщетение, ако боледуват или здравето им пострада поради замърсяването на въздуха. Предвиждат се колективни искове за обезщетение.