Бизнес

Nokian Tyres върви към устойчиво бъдеще

Nokian Tyres обявяви средносрочната си стратегия за растеж и достигане на 2 милиарда евро нетни продажби. Бордът на директорите одобри по-бърз темп на растеж от пазарния, висока възвръщаемост и рентабилност и нарастващ обикновен дивидент: над 50% от нетните печалби.

Очаква се световният пазар за автомобилни гуми да расте годишно с приблизително 5% до 2024 г. (източник: LMC Tyre & Rubber). Средносрочната цел на Nokian Tyres е да надхвърли пазарния растеж и да достигне 2 милиарда евро нетни продажби. Макро тенденциите, като увеличаването на броя на новите модели автомобили, нарастващото навлизане на SUV и кросоувър автомобили и смекчаване на влиянието върху изменението на климата, стимулират търсенето на устойчиви, иновативни гуми.

Средносрочната стратегия за растеж се основава на силните конкурентни предимства на Nokian Tyres, включително висококачествените продукти и първокласния бранд, ефективната верига на доставки, лидерство в устойчивото развитие и силния екип на Nokian Tyres. Компанията пусна рекорден брой нови продукти през 2020-2021 г. и ще продължи да ускорява иновациите, за да засили още повече своя конкурентоспособност и уникално позициониране в премиум сегмента за гуми. Това разширяващо се предлагане на продукти, в съчетание със стратегиите за излизане на пазара подобряващите се търговски възможности, ще стимулират висок растеж. Укрепването на бранда на Nokian Tyres в регионите ще бъде основен елемент в по-близкото сътрудничество с клиентите. Подобряването на рентабилността ще се дължи на увеличаване на обемите и оперативна ефективност.

Като лидер в областта на устойчивото развитие, Nokian Tyres поставя летвата дори по-високо, представяйки нови амбициозни нефинансови цели и интегрирайки ги в основните си операции.

Нефинансовите цели се фокусират върху въвеждането на иновации в областта на околната среда и безопасността на продуктите, намалявайки емисиите на въглероден диоксид в съответствие с целите одобрени от инициативата Science Based Targets (SBTi), още повече подобрявайки безопасността на работното място и мониторинга на устойчивите практики на доставчиците.

Сред целите за устойчивост на Nokian Tyres са:

–             Повишение на дела на рециклирани или възобновяеми суровини в гумите си до 50% до 2030 г.

–             Намаляване на емисиите от въглероден диоксид от суровини и гуми с 25% между 2018 г. и 2030 г.

–             Намаляване на честотата на злополуките (LTIF) годишно с 20%

–             Одит на устойчивостта на 100% от основните активни доставчици до 2025 г.

Nokian Tyres беше първата компания от индустрията за автомобилни гуми, която получи официално одобрение за своите климатични цели от инициативата Science Based Targets (SBTi) и бива включена в световния индекс за устойчиво развитие на Dow Jones (DJSI World) четири поредни години, класирайки се сред най-устойчивите публично търгувани компании в света.

Заедно с актуализираната стратегия за растеж, Nokian Tyres дефинира своята мисия, която е да даде възможност на света да шофира по-интелигентно. От десетилетия компанията защитава живота на хората и се ангажира да продължи с това свое усилие чрез още по-безопасно, интелигентно и устойчиво шофиране.

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as:

Вашият коментар?