Джаджи

Samsung Galaxy спасява планетата

Samsung Electronics представи своята стратегия за устойчиво развитие на дивизия „Мобилни устройства“ – Galaxy за планетата. Създадена въз основа на мащабността на компанията, постоянно раждащите се иновации и в духа на отворените партньорски взаимоотношения, тя ще води до осезаеми промени в дейността, за да предотврати въздействие върху климата. Samsung постанови първоначален набор от цели, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г. и които ще намалят отпечатъка върху околната среда и изразходването на природни ресурси в целия цикъл – от производството до изхвърлянето на Galaxy устройствата. 

Samsung счита, че интегрирането на устойчиви практики във всеки един етап от производствения процес е от решаващо значение за ограничването на въздействието върху околната среда и изграждането на по-добро бъдеще както за нас, така и за следващите поколения. Компанията ще работи да постигне всички стратегически цели до 2025 г., а след това ще разшири обхвата им в отговор на нови предизвикателства, които ще се появят през следващите години.

За да насърчи кръговата икономика, Samsung инвестира в нови екологично съобразни  материали за създаването на своите продукти. Във връзка с това, Samsung ще използва различни рециклирани материали в своите нови продукти, имайки предвид тяхната здравина, естетика и издръжливост.

Samsung се стреми да отстрани изцяло пластмасите за еднократна употреба от опаковките на продуктите до 2025 г. Това ще се случи, като се ограничат до минимум, премахнат или заменят ресурси и материали, които са ненужни или не подлежат на рециклиране, в опаковките на устройствата и се използват нови екологични решения.

Компанията успешно намали консумацията на енергия в режим на готовност на всички зарядни устройства  до 0.02W, което е сред най-добрите подобни показатели в индустрията. За да надгради този напредък, Samsung ще работи върху постигането на нулев енергиен разход на зарядните в режим на готовност, като цели постигането на консумация под 0.005W до 2025 г.

Samsung свежда до минимум отпадъците, генерирани при производството на мобилни устройства, с ангажимент да стигнат до нула до 2025 г. Друга посока на Samsung е намаляването на електронните отпадъци в глобален мащаб чрез оптимизиране жизнения цикъл на продуктите, подобряване на производствените процеси и чрез инициативи като Galaxy Upcycling, както и Certified Re-Newed и Trade-In програми.

Categories: Джаджи, Технологии

Tagged as:

Вашият коментар?