Бизнес

Mobilize представя устойчива и отговорна мобилност на Viva Technology

На VIVA Technology от 16 до 19 юни 2021 Mobilize ще представи своята визия за по-устойчива и отговорна мобилност за всички или как да действаме заедно в посока цялостна екосистема за мобилност, която да подобри качеството на живот на всички. В един устойчив свят утрешната мобилност трябва да бъде интелигентна, по-екологична, по-добре споделена и по-достъпна за всички и навсякъде. Mobilize, подразделение на Renault, излиза от рамките на автомобилостроенето и насърчава екологичния преход чрез гъвкави и устойчиви мобилни и енергийни решения, ориентирани към услугите.

В рамките на VIVA Technology Mobilize ще представи пълна верига за създаване на стойност, включително съществуващи и предстоящи решения за улесняване разпространението на електрическа мобилност, предоставяне на възможност за по-добро управление на енергията, за втори живот и рециклиране на батериите, за подходящи и достъпни услуги за мобилност, за проектиране на автомобили за специфични цели и разработване на модерни софтуерни платформи…

Всеки ден експерти и партньори на Mobilize ще говорят по теми като споделена мобилност, втори живот на батериите, управление на енергията и значението на екосистемен подход за посрещане на предизвикателствата на териториите.

Mobilize управлява мобилността, енергията и услугите за данни. Изградена около отворени екосистеми, Mobilize предлага гъвкави решения за мобилност и насърчава устойчив енергиен преход, в съответствие с целта на Renault Group да постигне въглероден неутралитет и амбицията си да развие стойност от кръговата икономика.

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as: ,

Вашият коментар?