Бизнес

Renault отчете приходи от 10,125 млн. евро

Компанията е продала 672 962 автомобила през първото тримесечието

Renault_Dealer

На фона на пандемията от Covid-19 през първото тримесечие на 2020 г. глобалният автомобилен пазар претърпява спад от -24,6% в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. За да предпази служителите си и в съответствие с мерките, предприети от различни правителства, Groupe Renault прекратява търговските и производствените си дейности в повечето държави през месец март и отбелязва спад на глобалните продажби от -25,9% (672 962 автомобила) през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходната година.

В Европа, при спад на пазара от -26,2%, продажбите на Groupe Renault намаляват с -36,0% (321 756 автомобила), с рязко ускоряване на този спад в края на тримесечието поради прекъсването на по-голямата част от индустриалната и търговската дейност на компанията.

Марката Dacia, представена главно в рязко спадащия канал на частни клиенти, особено във Франция (-41,7%), е силно засегната и отбелязва спад от -44,5% в своите регистрации. Марката Renault междувременно отбелязва спад от -32,3%.

В сегмента на електрическите автомобили в Европа марката Renault регистрира продажби от 22 810 автомобила през първото тримесечие с пазарен дял от 17,3% главно благодарение на новото Renault ZOE.

В регионите извън Европа продажбите на компанията са намалели с -13,4% през първото тримесечие.

В този кризисен контекст новите модели, лансирани през втората половина на 2019 г., дават добри резултати в някои страни. В Русия марката Renault регистрира увеличение на продажбите с +9,2%, при общ ръст на пазара от +1,8%, благодарение на успеха на Arkana. В Индия Triber дава възможност на компанията да увеличи продажбите си с +3,5%, въпреки спад на пазара с -22,8%. В Южна Корея продажбите на Groupe Renault нарастват с +20,1%, при спад на пазара от -6,8%, благодарение на успеха на XM3, лансиран през февруари 2020 г.

През първото тримесечие на 2020 г. приходите на Groupe Renault възлизат на 10 125 млн. евро (-19,2%).

При постоянни валутни курсове  приходите на компанията биха намалели с -18,3%.

Приходите от автомобилна промишленост, изключвайки AVTOVAZ, възлизат на 8 591 млн. евро, което е спад от -21,3%.

Това изменение се дължи главно на спада в обемите (-14,1 пункта).

Продажбите към партньори имат отрицателно въздействие от -6,1 пункта поради рязкото намаляване на производството на автомобили и компоненти за Nissan, Daimler и Opel.

Отрицателният ефект от валутата от -1,4 пункта се дължи главно на девалвацията на аржентинското песо и бразилския реал.

Ценовият ефект е положителен с +2,8 пункта в резултат на увеличенията на цените за покриване на разходите по подобряването на продуктите.

Ефектът на продуктовия микс и от други дейности се оценяват на съответно -1,0 пункта и -1,5 пункта.

Приносът на AVTOVAZ в приходите на Groupe Renault през тримесечието възлиза на 701 млн. евро, което е спад с -8,6% след отчитане на положителен валутен ефект от 14 млн. евро.

Услугите за мобилност, вече представени като отделен бизнес сегмент, реализират приходи от 6 млн. евро през първото тримесечие на 2020 г.

Приходите от финансиране на продажбите (RCI Banque) през първото тримесечие възлизат на 827 млн. евро, което е спад от -2,0% в сравнение с 2019 г., главно поради отрицателен валутен ефект от -19 млн. евро, свързан с аржентинското песо и бразилския реал. Броят на новите договори за финансиране намалява с -10,4% в резултат на спад на продажбите. Като се има предвид средната продължителност на договорите за финансиране в портфейла от продукти с продължителност над три години и добрите търговски резултати през 2019 г., средните оперативни активи продължават да се увеличават (+ 6,1% спрямо първото тримесечие на 2019 г.) и достигат 49,3 млрд. евро към края на март 2020 г.

Към 31 март 2020 г. общите материални запаси (включително на независимата мрежа) възлизат на 660 000 единици, в сравнение с 656 000 в края на март 2019 г.

Към 31 март 2020 г. автомобилната дейност разполага с 10,3 млрд. евро ликвидни резерви (15,8 млрд. евро към 31 декември 2019 г.).

В настоящия контекст, свързан с пандемията от Covid-19 и в дух на отговорност към всички заинтересовани страни на компанията, които полагат усилия или изпитват последиците от безпрецедентната криза, на 9 април 2020 г. бордът на директорите на Renault реши да не предлага разпределение на дивидент на годишната среща на акционерите на 19 юни 2020 г.

ИЗГЛЕД ЗА 2020

Както бе посочено на 20 март 2020 г. при публикуването на универсалния регистрационен документ, Groupe Renault преустановява прилагането на насоките си за 2020 г. поради несигурността, свързана с пандемията от Covid-19 и затварянето на производствени мощности и търговски обекти в много държави. Компанията се задължава да рестартира търговските и производствените дейности в страни, където условията за безопасност и регулациите позволяват, и да прилага всички необходими мерки за ефективно реагиране на търговското търсене.

Към днешна дата влиянието, което тази пандемия ще окаже върху резултатите на Groupe Renault, все още е невъзможно да се оцени. Groupe Renault ще обяви нови насоки веднага щом прецени, че е в състояние да го направи.

Categories: Бизнес, Мобилност

Tagged as:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *