Бизнес

Renault Group преизпълнява плановете за декарбонизация

Въглеродните емисии от товарен транспорт в Европа са намалени с почти 7% между 2018 г. и 2021 г.

Между 2018 г. и 2021 г. Renault Group намалява въглеродния си отпечатък, свързан с транспорта на стоки в Европа, с 6,9%, надхвърляйки целта си от 5,3%. Тези резултати са потвърдени в рамките на схемата FRET21, обединяваща участници в транспорта и логистиката и ръководена от Френската агенция за управление на околната среда и енергията (АДЕМЕ) и Асоциацията на потребителите на товарен транспорт (AUTF). FRET21 насърчава доставчиците на части и автомобили да намалят въздействието на транспорта си върху околната среда.

От присъединяването си към тази схема през 2015 г., Групата намалява своите CO2 емисии от логистична дейност в Европа с общо 15%, благодарение на иновативните решения, внедрени от отдела за управление веригата на доставки, като екодизайн на опаковките и намаляване на броя изминати километри.

Отделът за управление веригата на доставки на Renault Group възнамерява да продължи усилията си за декарбонизация и се е ангажирала да намали своя въглероден отпечатък на автомобил в световен мащаб с 30% до 2030 г.

„Повече от 10 години търсим решения за намаляване на екологичния отпечатък на нашите потоци на доставка. Все повече използваме мултимодален транспорт и подобряваме степента на запълване на контейнери и камиони, наравно с екодизайна на нашите опаковки и намаляването на броя на изминати километри. Тази постоянна работа с много от бизнес направленията на Групата и нашите доставчици, възможно най-близо до нашата индустриална система, ни позволява да постигнем и дори да надхвърлим за втори пореден път целите си за намаляване на въглеродните емисии“, коментира Флорънс Угето, експерт устойчиво развитие и логистика в отдела за управление веригата на доставки на Renault Group.

„Като основен играч във веригата на доставки в глобален план, Renault е стриктно и последователно ангажиран с инициативата Fret21. Действията на компанията са конкретни и много оперативни и се изграждат съвместно с доставчиците на транспортни услуги, което е гаранция за успех“, обясни Пиер Лупоглазов, ръководител на проекта EVE в АДЕМЕ.  

3-те основни лоста за декарбонизация:

Развитие на използването на мултимодален транспорт:

Отделът за управление веригата на доставки работи съвместно с превозвачите за увеличаване на дела на потоците с железопътен транспорт в сравнение с транспорта с камион. Например използването на влакове от Източна Европа до Франция спестява 2600 тона CO2 емисии.

Намаляване на изминатите километри на кубичен метър:

Чрез оптимизиране на скоростта на товарене на камиони и опаковките: отделът за управление веригата на доставки разработва цифрови инструменти за 3D визуализация на камиони и увеличаване на скоростта на товарене. Това спомага за намаление от 12 200 тона CO2 емисии. В допълнение, инженерните екипи работят в посока намаляване на количеството на използваните опаковки и увеличаване плътността на опаковката, за да оптимизират броя на частите в нея. Резултатът: намаление от 8 800 тона CO2 емисии.

Чрез намаляване на изминатите разстояния: целта е доближаване на мрежата от доставчици до производствените обекти, за да се намали броят на изминатите километри на кубичен метър. Такъв е случаят във Франция, където развитието на ElectriCity обединява екосистема от доставчици в близост до трите производствени обекта на този индустриален хъб, посветен на електрическа мобилност. Този подход спестява 6120 тона CO2 емисии.

Подобряване на енергийния микс и енергийното представяне на превозвачите:

Отделът за управление веригата на доставки мотивира мрежата от превозвачи с въпросника ECO2, който им позволява да разгледат информация за тяхното екологично представяне като среден разход на гориво и да планират своите ангажименти за оптимизация през следващите години. Резултатът: намаление на CO2 емисиите от 5700 тона.