Бизнес

Създават Национална зарядна инфраструктура

Изграждат зарядни станции до 300 подстанции от ел. мрежата

Електроенергийният системен оператор е внесъл проект с име: „Всяка подстанция – зарядна станция”, в Министерство на енергетиката. Предложението предвижда изграждане и управление на зарядни станции за електромобили в близост до всички 300 броя подстанции, част от електропреносната мрежа на България. В проекта са включени общини и общински компании за транспорт и инфраструктура, доставчици на услуги, производители и дистрибутори на електромобили, зарядни станции и софтуер за управление, електроразпределителни дружества и собственици на електромобили.

Проектът предвижда бързи (50 – 150 кВт) и хипербързи (150 – 350 кВт) зарядни станции, които да бъдат разположени в урбанизирани зони и по-малки населени места и от които да се възползват собствениците на частни и служебни автомобили, както и градският транспорт. 

Със създаването на Националната зарядна инфраструктура ще се ускори постигането на целите, заложени в Зелената сделка на ЕС и Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът дава достъпно и равномерно разпределение на територията на цялата страна, включително с възможности за двупосочна енергийна комуникация. Така собствениците на електромобили могат да участват в балансирането на електроенергийната система.

1 reply »