Бизнес

Renault актуализира финансовите планове след войната в Русия

Компанията отчита значително подобрение на рентабилността и 4,7% оперативен марж

Renault Group обяви своята решимост да върви към дълбока трансформация на дейностите си. Компанията актуализира финансовите си разчети след първото полугодие в резултат на спирането на дейността в Русия, кризата с полупроводниците и инфлацията на разходите. „След като компенсира загубата на своите дейности в Русия и продължава своята високоскоростна трансформация, Renault Group подобрява финансовата си перспектива за цялата 2022 г. През есента новата средносрочна финансова перспектива и ускореното внедряване на Renaulution ще бъдат представени по време на деня на капиталовия пазар. Цялата ни енергия е мобилизирана, за да трансформираме Renault Group в конкурентен, технологичен и устойчив играч“, заяви Лука де Мео, изпълнителен директор на Renault Group.

Резултати за първото полугодие на 2022 г. показват значително подобрение на рентабилността, силно генериране на свободен паричен поток и укрепване на финансовата структура. Приходите на Renault са 21,1 млрд. евро, стабилни в сравнение с първото полугодие на 2021 г., въпреки спада от 11,9% в глобалните продажби на групата за периода, на все още нестабилен пазар. Има оперативен марж на от 988 млн. евро (4,7% от приходите), което е увеличение с 556 млн. евро и +2,6 пункта в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Автомобилният оперативен марж е 420 млн. евро (2,1% от автомобилните приходи), или ръст с 565 млн. евро (+2,8 пункта) въпреки спада от 136 000 автомобила в сравнение с първото полугодие на 2021 г. Нетните приходи от продължаващи операции са в размер на 657 млн. евро, с 458 млн. евро повече в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

Компанията отчита нетни приходи от преустановени дейности в размер на -2,3 млрд. евро след безкасовата корекция, свързана с продажбата на индустриалните дейности в Русия, обявена на 16 май 2022 г.

Автомобилният нетен дълг намалява с 1,2 млрд. евро спрямо 31 декември 2021 г., от които 522 млн. евро от продажбата на дейностите в Русия: -426 млн. евро

Renault Arkana регистрира повече от 100 000 поръчки от лансирането си, 60% от които са във версия E-TECH и 60% към частни клиенти. Renault Megane E-TECH Electric се радва на обещаващ старт с над 25 000 поръчки, 75% от които за най-високите нива на оборудване и 80% за най-мощните двигатели. Първите автомобили са доставени във френските дилърства в средата на месец май; лансирането на модела в останалите европейски страни е в ход и ще продължи през септември

Dacia Sandero остава най-продаваният автомобил към частни клиенти в Европа. С повече от 30 000 поръчки, регистрирани през първото полугодие на 2022 г., Dacia Spring е най-продаваният електромобил към частни клиенти във Франция. Dacia Jogger обещава да бъде нов успех за марката в Европа с повече от 50 000 поръчки за само 6 месеца и превес от над 60% на високите нива на оборудване. Alpine удвоява поръчките си спрямо първото полугодие на 2021 г. благодарение на успеха на новата си гама A110.

Компанията отчита продължителен ръст на E-TECH продажбите, представляващи 36% от регистрациите на леки автомобили Renault в Европа (спрямо 26% през първото полугодие на 2021 г.).

На 16 май 2022 г. Бордът на директорите на Renault Group единодушно одобри подписването на споразумения за продажба на 100% от акциите на Renault Group в Renault Русия на Москва и дела си от 67,69% в AVTOVAZ на NAMI (Централния институт за изследване и развитие на автомобилите и двигателите). В допълнение, споразумението предвижда възможност за Renault Group да изкупи обратно дела си в AVTOVAZ, която може да бъде упражнена на определени периоди през следващите 6 години.

В резултат на това дейностите в Русия са деконсолидирани във финансовите отчети на Renault Group за първото полугодие на 2022 г. и се третират като преустановени дейности съгласно МСФО 5 със задна дата от 1 януари 2022 г. Следователно финансовите агрегати на продължаващите операции за първото полугодие на 2022 г. вече не включват руските промишлени дейности и 2021 г. е коригирана в съответствие с този нов обхват на дейност.

Резултатът от преустановени дейности представлява загуба от -2,3 млрд. евро през първото полугодие на 2022 г., главно поради обезценката на имотите, машините, оборудването и нематериалните активи на AVTOVAZ и Renault Русия, както и обезценката на специфични активи, държани от другите дружества от Групата и резултатът от продажбата на продадените руски дружества. Автомобилният нетен дълг е намален с 0,5 млрд. евро (от -1,6 до -1,1 млрд. евро) към 31 декември 2021 г.