Бизнес

Доклад посочва EV като ключови за намаляване на парникови газове

Използването на електрически превозни средства или задвижвани с водородни горивни клетки може да ни помогне да станем въглеродно неутрални до 2050 г. През 2021 г. последиците от изменението на климата се виждат по-силно от всякога, а Международният съвет за чист транспорт (ICCT) публикува доклад с някои жизненоважни данни.

Производителите в автомобилния свят се опитват да осигурят електрическите превозни средства навреме, за да изпълнят бързо наближаващите, ориентирани към климата цели. Някои утвърдени производители на мотоциклети следват примера на електрическите автомобили, а други със сигурност ще ги последват през следващите години.

Целта на Парижкото споразумение е ограничаване на глобалното затопляне под два и 1,5 градуса. Крайната цел е неутрален климат до 2050 г. Промяната наближава бързо, но няма да е нещо лошо. Китай, Европа, Индия и САЩ са четирите региона, където в момента се продават най -много леки автомобили в света.

Само превозни средства с електрически батерии и водородни горивни клетки ще помогнат за намаляване на емисиите на парникови газове, достатъчни за постигане на целите на Парижкото споразумение. Освен това проучването установява, че хибридните електрически превозни средства намаляват само емисиите на парникови газове през жизнения цикъл с 20% в сравнение с обикновените стари автомобили с ДВГ.

По отношение на биогоривата положителните промени варират до максимално намаление от 9% на емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните горива. Този сегмент вероятно няма да промени много в рамките на живота на автомобилите дори до 2030 г. За да се спазят сроковете от Парижкото споразумение, като се има предвид средният експлоатационен живот на леки пътнически превозни средства от 15 до 18 години, ICCT казва, че регистрацията на нови превозни средства с двигатели с вътрешно горене трябва да бъде поетапно прекратена през периода 2030 – 2035 г.

Вашият коментар?