4 колела

Renault направи бранд за споделена мобилност и енергийни услуги

Mobilize става едно от четирите нови бизнес подразделения, създадени в рамките на Groupe Renault

В рамките на огромното преструктуриране, обявено от Groupe Renault вчера, се създава ново бизнес подразделение Mobilize. То ще отговаря за мобилност, енергия и услуги, свързани с данни, на други марки и партньори, въз основа на най-добрите в класа отворени екосистеми. Компанията представи и прототипа Mobilize EZ-1 – автомобил, предназначен за споделена градска мобилност.

Mobilize е насочена към клиенти, които желаят да възприемат по-устойчиви, споделени форми на мобилност. Mobilize отговаря на новите нужди и насърчава устойчивите енергийни екосистеми в съответствие с целта на Groupe Renault за постигане на въглеродна неутралност и амбицията за развиване на стойност от кръговата икономика.

Брандът се развива отвъд автомобилите. Марката предлага нови начини за транспортиране на хора и стоки, със или без автомобил. Новите предложения за мобилност отговарят на очакванията на крайните клиенти, компаниите, градовете и регионалните власти.

Компанията обединява дейностите на Groupe Renault в областта на мобилността, енергията и решенията, свързани с данни, като същевременно използва експертния опит на RCI Bank and Services.

Марката спомага за създаване на партньорства и напълно нови отворени екосистеми, които носят значителни предимства по отношение на времето и растежа, като същевременно спомага за решаването на основните предизвикателства, пред които е изправена автомобилната индустрия. Ще се работи за намаляване на несъответствието между използването на автомобилите и разходите, като автомобилите понастоящем остават неизползвани 90% от времето, подобряване на остатъчната стойност с цел да се предотврати спадът в стойността на новите автомобили от над 50% след 3 години и постигане на нулев CO2 отпечатък.

„Щастливи сме да подкрепим трансформацията в автомобилния свят, включваща пренасочване от собственост към употреба, когато и където е необходимо. Освен автомобилни, Mobilize ще предложи широк спектър от иновативни услуги в сферите на мобилността, енергията и данните. Заедно с различни партньори нашата цел е да увеличим максимално използването на автомобилите със семпли, по-устойчиви и достъпни решения за мобилност на хора и стоки, като същевременно намалим въздействието върху околната среда“, заявява Клотилд Делбо, изпълнителен директор Mobilize

Mobilize предлага гъвкави услуги за мобилност на хора и стоки, адаптирани към променящите се очаквания на клиенти, компании и общини. Mobilize решава реални проблеми и предлага лесни решения, които допълват традиционните модели на собственост на автомобили. Като насърчава по-високо потребление на стоки чрез кръговата икономика и икономиката на споделянето, Mobilize допринася за по-устойчиво бъдеще.

В допълнение, с потенциал от над 6000 дилърства на Renault в Европа, Mobilize може да предложи решения за мобилност за употреба, варираща от една минута до няколко години, в градовете в целия регион.

Mobilize използва своя съществуващ портфейл от иновативни стартъпи в сферата на мобилността и енергията, за да спомогне за съвместното създаване на най-добрите решения за своите клиенти.

Mobilize има силни конкурентни предимства, тъй като навлиза на пазара на мобилността чрез използване на експертния опит на Groupe Renault в проектиране и производство на автомобили и лидерство в електромобилността.

Mobilize се възползва от специалните инженерни и дизайн екипи и предлага гама създадени за целта автомобили. Предназначени за интензивна употреба, модулни, здрави и 100% електрически, те ще отговарят на най-важните нужди на новата мобилност: споделяне на автомобили, споделено пътуване, градски куриерски услуги и транспорт при поискване.

RCI Bank and Services е привилегирован партньор, чрез който Mobilize осигурява лесен достъп до финансови решения и услуги, от абонамент и лизинг до плащане в движение. По този начин разходите за собственост на автопарк могат да се превърнат в променливи.

Mobilize използва Renault Software Factory, Software République и партньори за разработване на водещи алгоритми и софтуер за обработка на данни, което позволява по-добро прогнозиране на търсенето от страна на потребителя и по-добро разпределение на автомобилите. Mobilize цели да увеличи процента на използване на автомобилите с поне 20%.

Когато батериите на електрическите автомобили вече не са годни за употреба в автомобилите, Mobilize ще ги рециклира, като им даде втори живот като стационарен източник на енергия.

Mobilize надгражда солидния експертен опит на Groupe Renault в областта на електрическите автомобили, по-специално в управлението на стойността на живота на батерията.

Mobilize инвестира в разработването на енергийна екосистема, която включва интелигентни решения за зареждане и усъвършенствани решения за съхранение на енергия, които да спомогнат в осъществяването на енергийния преход. Марката предлага комбинация от решения, които могат да бъдат интегрирани в интелигентни острови, райони или други проекти за градско планиране, за да им помогне да постигнат въглеродна неутралност.

За допълнително усъвършенстване на електрическата мобилност, Mobilize предлага решения за улесняване на зареждането на електрическите автомобили. Така Mobilize разработва Charging Pass за клиенти, което им позволява да откриват лесно обществени зарядни станции и да плащат чрез единно решение за плащане в цяла Европа. За клиентите, които оперират автопаркове от електрически и plug-in хибридни автомобили, Mobilize ще работи чрез дъщерното си дружество Elexent, за да предложи лесен достъп до инфраструктурни решения за зареждане в цяла Европа.

EZ-1 Prototype ще бъде лансиран на пазара по иновативен начин: потребителите ще плащат само за това, което използват, по отношение на време за шофиране или пробег. Автомобилът е свързан: той се предлага с безключов достъп и взаимодейства с потребителите чрез техния смартфон.

Mobilize EZ-1 Prototype е компактен и пъргав електрически автомобил за 2-ма души. Архитектурният му модел означава, че автомобилът е с дължина от едва 2,3 метра и има минимален отпечатък. Панорамните стъклени врати дават на потребителите на EZ-1 Prototype безпрепятствен изглед към околния градски пейзаж. Пъргав, динамичен и приобщаващ, той се слива с градския свят.

Съдържа иновативна система за обмен на батерии. Алтернатива на традиционната инфраструктура за зареждане, тя означава, че автомобилът може да се използва без прекъсване. Изграден е в съответствие с принципите на кръговата икономика. Изработен от 50% рециклирани материали, той ще бъде 95% рециклируем в края на жизнения си цикъл благодарение на съоръженията в Re-Factory във Флан.

„Mobilize EZ-1 Prototype е средство за мобилност, което ще се слее с града. Пъргав, динамичен и приобщаващ, моделът е емблематичен за новата марка Mobilize. Придружава потребителите в тяхната промяна в начина на живот към по-ефективна и отговорна мобилност“, заяви Патрик Лечарпи, директор дизайн Mobilize.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.